Styrelse

Styrelsen består av: 

Mattias Thuresson, ordförande
Ulrika Söderlund, sekreterare
Martin Nilsson
Niklas Mattsson
Linda Bergman

Årsmötet har inte valt någon valberedning så det ligger på samtliga medlemmar och styrelsen att tillsammans skapa en stabil och trygg boendemiljö.

Du kan nå styrelsen via den styrelsemedlem som är närmast dig eller via mail: brfastra.sundsvall@gmail.com