Stadgar

De senaste stadgarna registrerades hos Bolagsverket 2019-01-12.

Vill du läsa stadgarna kan du klicka på länken nedan.

Stadgar BRF Astra (pdf-fil)