Frågor & svar

Du måste ha tillstånd från styrelsen för att få hyra ut i andrahand. Du kan hitta blankett för att ordna detta på hemsidan. Kontakta Castor så hjälper de till.

Alla frågor om fastigheten eller skötsel besvaras av vår förvaltare André Henningsson (Castor) . Är det något som vår vaktmästare behöver titta på eller om du är osäker så ring Castor.

Du väljer själv om och vilken mäklare du vill använda. Den nya bostadsrättsinnehavaren måste godkännas av styrelsen. Kontakta Castor så hjälper de till med de handlingar som krävs inför en försäljning/överlåtelse.