Ansvarsfördelning

Vicevärd/förvaltare

Vår förvaltare André Henningsson svarar på alla löpande frågor om ditt boende. Du kan nå honom genom att kontakta Castor.

Löpande underhåll och skötsel sköts av Castor. Har du funderingar eller vill göra felanmälan på något så kan du kontakta någon i styrelsen eller Castor via deras felanmälan.

Styrelsens ansvarsfördelning

Ordförande
Mattias Thuresson, 5A

Sekreterare
Ulrika Söderlund, 5C

Ledamöter
Martin Nilsson, 5A
Niklas Mattson, 5C

Suppleant
Linda Bergman, 5C